HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   

   
INNMELDINGSSKJEMA - medlemskap i Voss Golfklubb

Navn nytt medlem:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Fødselsdato: (NB! Må fylles ut)
E-post:
Telefon:
Mobil:

 Familie med annen søker/medl.: JA Nei

Navn på annen søker/medl.:
Familieforhold:

Jeg har grønt kort:             JA Nei

Mitt HPC:
Medlem av annen klubb:

Andre opplysninger:


   Kontingent 2018

Kjøp av medlemslån/ spelerett

 
        Rediger