HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

Leksjonar: vegen til golf 


Vegen til golf   - introduksjonskurs - passar for alle.
 
Kjære nye golfvenn. Me gler oss til snart å få dela flotte golf- og naturopplevingar med deg!
 
Velkomen som deltakar på kurs! Dette kurset er ein introduksjon til golf, og du kan sjølv fullføra treningskortet (pensum) i ditt eige tempo. Som du sikkert veit er det nokre reglar og retningslinjer som er svært viktige å kjenna til før ein går ut på ein golfrunde. Kurset du no skal delta på vil læra deg om sikkerheit på banen, reglar, etikette, og sjølvsagt korleis du skal bruka "verktøyet".  Me har her laga ei kort oversikt over innhaldet  i kurset og kva me vil gå gjennom i dei ulike leksjonane.
(Forts. under biletet.)
 
Klubbhuset og driving-range
  
For detaljar om kurs og innhald, kontakt: Gaute Kalstad .
E-post:
gaukal@hfk.no
Mobil: 90724977
 

   Leksjonar: vegen til golf

 
        Rediger