HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

  Damegruppa 2017

 
 

Har du lyst til å spela golf?

Damegruppa møtest kvar tysdag til hyggjeleg samvere, og spel på banen. Ingrid L Fagnastøl er kontaktperson for gruppa og kan treffast på: 95175373

 


Aktivitetskalender for 2017 finn du her.

   Dokumentarkiv

Styret Voss Golfklubb 2017

Komitear 2017

Damegruppa

Seniorgruppa

 
        Rediger