HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

Dokumentarkiv


Årsmøtedokumenter 9.3.2016

Protokoll årsmøte 2017

Årsmelding 2015 med sakspapirer og innkomne forslag

Resultat VGK 2015

Balanse VGK 2015

Referat frå årsmøtet 2016

-----------------------------------


Lov for Voss Golfklubb 


Kontingentar

Kontingentar 2016


Årsmøter

Resultat VGK 2014

Ekstraordinært årsmøte 2015

Referat frå årsmøtet 2015

Referat frå årsmøtet 2014

Referat frå årsmøtet 2013

Referat frå årsmøtet 2012 (kan ikkje lastes)

Referat frå årsmøtet 2011


Årsmeldinger

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2010

Årsmelding grøntavdeling 2010

   Dokumentarkiv

Styret Voss Golfklubb 2017

Komitear 2017

Damegruppa

Seniorgruppa

 
        Rediger