Hjartebank gratiskonsert

Me har mottatt invitasjon til gratiskonsert arrangert av Sparebanken Vest i Vossasalen den 8.nov., og  håpar mange medlemmer kan dra nytte av dette gode tilbodet. For billettar, gå inn på sida til SPV som vist i vedlagte plakat, eller rett inn på bestillingssida til Ticketmaster.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no