Rydding av rough

Som de veit så er det beslutta å gjera ein del utbetringar i roughen på banen, og slåinga er alt godt i gang. No treng me imidlertid litt hjelp, spesielt til å raka saman og få vekk graset. Me kallar difor inn til dugnad tirsdag 5.juni kl.1700. Ta med ei rake og godt humør, så ordnar den faste gjengen på banen resten!

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no