Junior

Å få ei god satsing på junior området er noko av det viktigaste for golfbanen og Voss Golfklubb i tida framover. I all prising av Vegen til Golf kurs, medlemskaps prisar, greenfee prisar etc så er me veldig opptatt av å ha låge prisar for born og ungdom, slik at ikkje økonomien skal vera begrensande for unge som vil begynna å spela golf. 

Juniorgruppa (0-12) har i år ingen faste treningstider, men det blir samlingar visse dagar fram til skuleslutt. Følg med på facebook og heimesida eller kontakt Stig Anders Hauge på tlf 99 51 06 71 (mail: stigahauge@yahoo.com)for meir i formasjon. Mandagar og torsdagar frå 13.mai til skuleslutt har me eit tilbod for ungdomskule- og vidaregåande elevar. Fri bruk av rangeballar og undervisning. Heilt gratis. Dersom du melder deg inn i klubben vil du få VTG-kurs dersom du er med på 5 økter eller meir. Treningane startar kl 19 og varar til ca kl 21.

Me har også ein del aktivitetar med blant anna konfirmantene på Voss, og fleire grupper frå idrettsskulen i grunnskulen på Voss er fast på banen.

Vidare så har me årlige junior turneringar med Narvesen Junior Tour på golfbanen, kor born og unge frå heile Hordaland kjem og spelar golf på banen vår på Nedkvitne. Denne turneringen vert i år (forrhåpentligvis) avholdt i starten av august.

Klubben kjem til å komma med fleire utspel overfor born og ungdom utover sommaren, så følg med her på heimesida, følg oss på Facebook, og ta gjerne kontakt med oss hvis de har nokon spørsmål om korleis du kjem i gang med golf! Me ynskjer alle unge hjertelig velkommen til å komma opp på banen og spela golf! 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no