Klubb

Innmeldingsskjema

Info om medlem: Forskjellige medlemskap og kontigentar for 2024 A-medlem Pris Fritt spel vaksen med medlemsandel Fritt spel ektefelle/sambuar med ...

Medlemskap/prisar

Du er velkomen som nytt medlem i Voss Golfklubb. Gjennom eit medlemskap i klubben får du: Godt tilbud på opplæring; ...

Vegen til golf/kurs

Vegen til golf (VTG) er eit obligatorisk kurs for alle som vil byrje å spele golf. Kurset består av teori, ...

Damegruppa

Leiar for damegruppa er Sunniva Horvei,Tlf 926 18321 sunnivahorvei@hotmail.com ...

Seniorgruppa

Seniorgruppa er aktive på mange frontar. Her kan du etterkvart lese meir om Frukostgolfen, Hordaland seniorgolf og Norsk Seniorgolf. Frukostgolfen ...

Junior

Å få ei god satsing på junior området er noko av det viktigaste for golfbanen og Voss Golfklubb i tida ...

Styret i Voss Golfklubb

Styreleiar: Glenn Ove Hovland Tlf 992 13197 glenn.hovland@gmail.com Nestleiar: Terje Vethe 990 22766 terjevet@online.no Styremedlem: Kjetil Brusveen, Tlf 918 68172 kjebrus@online.no Styremedlem: ...

Terminliste Voss GK

Terminliste frå Golfbox ...

Lover for Voss Golfklubb

Del A:   Lov for Voss Golfklubb, Stiftet 23.04.1998 Vedtatt den 14.05.2001 med seinare endringar 26.11.2010, seinaste 11.12.2019. Godkjent av ...

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no