Leige lokaler

På Voss Golfbaner har me selskapslokale med plass til 60-70 personar innendørs, og når me alle er fleksible, som Skydive Voss i fjor, så er det plass til arrangement for inntil rundt 160 personar, med markiser, partytelt, og overbygde driving range område.

Så dersom du har konfirmasjon. barnedåp, jubileum eller berre vil arrangere ein heidundrandes fest, så vil me absolutt anbefale deg å vurdere å leige vårt flotte klubblokale! Og det same gjeld hvis du har ein nabo eller bekjent som du unner å feire si høgtiding med den flottaste utsikten på Voss. Nedanfor prisar for leige av lokalet, og me gjev sjøvsagt rabatt til våre medlemmer med familie.

 

Medlemmer:

Fredag – Søndag  kr 2000,-

Mandag – Torsdag kr 1000,-

Ikkje medlemmer:

Fredag – Søndag  kr 3000,-

Mandag – Torsdag kr 1500,-

Prisen er for eitt døgn slik at ein kan rydda og klargjera lokalet, og er for samankomstar der ein sjølv står for mat og drikke. Dersom du har mindre samankomster/møte for nokre timar kan lågare pris avtalast, og for arrangement kor brukaren kjøper mat og/eller drikke av eit visst nivå så er det etter avtale mogleg å disponera lokalet gratis. Dersom du vil ha vask og rydding av lokalet etter bruk så kan me også ordne det.

Interesserte i å leige lokala kan kontakta Helge på tlf 957 19948, eller e-mail post@vossgolf.no

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no