Leige lokaler

På Voss Golfbaner har me selskapslokale med plass til 30-35 personar innendørs.

Så dersom du skal arrangere firmafest, konfirmasjon, barnedåp eller anna, så kan me anbefale å leige våre flotte selskapslokale! Nedanfor lokalene med småbord og meir formelle langbord, samt prisar for leige av lokalet. Me gjev sjøvsagt rabatt til våre medlemmer med familie.

Medlemmer:

Fredag – Søndag  kr 2000,-

Mandag – Torsdag kr 1000,-

Ikkje medlemmer:

Fredag – Søndag  kr 3000,-

Mandag – Torsdag kr 1500,-

Prisen er for eitt døgn slik at ein kan rydda og klargjera lokalet, og er for samankomstar der ein sjølv står for mat og drikke. Dersom du har mindre samankomster/møte for nokre timar kan lågare pris avtalast, og for arrangement kor brukaren kjøper mat og/eller drikke av eit visst nivå så er det etter avtale mogleg å disponera lokalet gratis. Dersom du vil ha vask og rydding av lokalet etter bruk så kan me også ordne det.

Me har også eit møterom som kan leigast ved mindre tilstellingar. Bildet av rommet ser du under her og bruk kontaktinformasjonen for å få eit pristilbod.

Interesserte i å leige lokala kan kontakte oss på tlf 400 04490, eller e-mail post@vossgolf.no

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no