Innmeldingsskjema

Info om medlem:

Forskjellige medlemskap og kontigentar for 2019

A-medlem Pris

Fritt spel vaksen med medlemsandel

Fritt spel ektefelle/sambuar med medlemsandel

Fritt spel pensjonist med medlemsandel

4800,-

4000,-

4000,-

Fritt spel utan medlemsandel 5800,-
Fritt spel, student/militær 2200,-
Fritt spel, opp til 13 år 600,-
Fritt spel, 14 – 20 år 1000,-
Fritt spel, 21 – 25 år 2500,-
C-medlem Pris
Greenfee medlemskap, vaksen 1200,-
Greenfee medlemskap, 14 – 20 år 600,-
Støttemedlem 1000,-
Medlemsandel Pris
Vaksen hovudmedlem 10000,-
Ektefelle/sambuar 7500,-

Kjøp av medlemsandel

Kjøp av medlemsandel er frivillig, men hvis ein kjøper andel er prisen med fritt spel kr 1000,- lågare pr år enn uten andel. Innbetaling av medlemsandel må avtalast med klubben, og kan tilpassast det enkelte medlems betalingsevne. Me ser helst at summen vert innbetalt i løpet av 15 månader.

Me har tilbud til tidligare medlemmer i Voss Golfklubb, som ikkje har vore medlem i nokon annan klubb siste år, med redusert kontingent kr.2500,- med fritt spel første år. Kontakt post@vossgolf.no for meir informasjon, eller fyll ut innmeldingsskjemaet, og skriv i kommentarfeltet hvis du oppfyller betingelsane for «velkommen tilbake tilbud».

Me gjer oppmerksom på at innmelding er bindande, og må seiast opp innan utgangen av året for å gjelda frå neste år.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no