Vegen til golf/kurs

Vegen til golf (VTG) er eit obligatorisk kurs for alle som vil byrje å spele golf. Kurset består av teori, praksis teknikktrening på dei viktigaste slaga og spel ute på bana. Det er ingen testar eller prøvar som skal gjennomførast, kun ei hyggjeleg innføring i golf i lag med kyndige instruktørar. Gjennomført kurs gjev deg moglegheiten til å spele på banen på eigenhånd etter kurset.

Kurset varer i 12 timar og det vil som regel bli brukt tre kveldar i løpet av ei veke til gjennomføring av kurset. Kursdatoar på Voss GK vert fortløpande publisert her på heimesida og på vår Facebook side.

På våre kurs får du låne utstyr gratis av golfklubben, men dersom du ynskjer å kjøpe dine eigne køller er det mange gode rimelege alternativ. Spør våre instruktørar eller andre i klubben. Dei vil hjelpe deg med dei fleste spørsmål du har rundt utstyr.

Introduksjonstilbod

Akkurat no har me eit fantastisk tilbod til deg som vil byrje å spele golf: Kurset kostar kr 500 for vaksne, og kr 250 for born og unge til og med 20 år, inkludert alt av kursmateriell, og gratis lån av golfkøller. Etter endt kurs får du gratis 10 bøtter med ballar til driving range, og 2 gratis rundar på golfbanen, gjerne med ein klubbvert frå golfklubben.

Hvis du etter endt kurs ynskjer å melda deg inn i klubben så er pris pr år for medlemskap og fritt spel på banen som fylgjer, og me trekker frå kursavgifta i første års kontingent:

  • 0-13 år: kr 600,-
  • 14-20 år: kr 1000,-
  • Vaksne: kr 2500,-

For vaksne gjeld prisen 3 første år som medlem, og etter dette vanleg kontingent som vist under medlemskap/prisar.

For born og unge gjeld prisane inntil oppnådd alder, og fylgjer deretter kontingent satsane vist under medlemskap/prisar.

Informasjon frå Norges Golfforbund om Vegen til Golf kurs finn du HER.

Kursdatoane for 2019:

  • 6. 7. og 9.mai kl.1700-2100
  • 10. 11. og 13.juni kl.1700-2100
  • 5. 6. og 8.august, kl.1700-2100

EKSTRA KURS: Grunna stor interesse frå spesielt unge, så har me bestemt oss for å avhalda eit ekstra kurs i år, 26. 27. og 29.august kl.1700-2100! Dette kurset er GRATIS for alle til og med 15 år som bur på Voss, og inkluderer også gratis medlemskap i Voss Golfklubb ut året!

Kontakt oss på klubb@vossgolf.no, eller ring Glenn Tlf 992 13197 / Andreas Tlf  489 97702 for informasjon og påmelding til kurs.

Vi ynskjer alle velkommen til eit hyggelig kurs, og som medlem i Voss Golfklubb!

 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no