Resultat damedag stableford – 21.august

Ingrid Fagnastøl vann stableford turneringa. Resultatliste under.

 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no