Featured Video Play Icon

Hol 8/17

Index 9/10

Tee 62 58 52 46 44
Meter 388 380 325 270 270

Her også ligg utslaget frå dei bakerste teeane høgare enn greenen. Dogleg venstre ca. 100m frå greenkanten. Utslaget må difor være relativt langt for å få fri sikt inn til greenen. Brei og fin fairway, men fjellknausen med alle dei høge trea på venstre side kan tære på humøret og ballbehaldninga. 3 bunkrar vaktar greenen og skråninga med langgraset på venstre side av green kan også «pynte» på både humør og score. Greenen er stor og fin og skråner svakt oppover.

 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no