Trekning, Voss Golf lotteri 2018

Då er trekningen av Voss Golf lotteri 2018 gjennomført, og nedanfor finn de ein oversikt over dei heldige vinnarane av eit rikt mangfold av flotte premier.

Me vil takka alle som har delteke ved å selja og kjøpa lodd i lotteriet, og ikkje minst alle firma som har bidrege med flotte premiar!

Vinnarane vert kontakta direkte for å avtala overlevering av premiar.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no