Innkalling til årsmøte⛳️

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Dato: Fredag 15. Februar 2019

Tid: kl. 19:00

Stad:Voss Golfklubb, klubbhuset Nedkvitne

Saksliste:

1.Godkjenning av frammøtte og stemmeføre

2.Godkjenning av innkalling og saksliste

3.Val av møteleiar, referent og to personar til å underskrive protokoll

4.Handsame klubben si årsmelding

5.Handsame klubben sin rekneskap

6.Handsame innkomne forslag

7.Fastsetje medlemskontingent for 2020

8.Vedta Budsjett 2019

9.Behandle klubbens organisasjonsplan

10.Val

Innkomne forslag til årsmøte må vera sendt styre seinast 2 veker før årsmøte, dvs. seinast 1. februar 2019, kl. 19.

Fullstendig saksliste og sakspapira vil bli sendt ut via e-post, og elles å finna i klubbhuset frå fredag 8. februar kl. 19.

 

Voss, 11. januar 2019

Styret i Voss Golfklubb

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no