Nyheter på golfbanen

Nytt 52 utslag på hol 3, og oppretta nytt 46 utslag hol 9 har blitt lagt med ferdiggras no i juli, og er klar til bruk. Spesielt 46 utslaget på hol 9 har vore djupt sakna, så me er veldig glad for at me no kan fjerne det midlertidige utslaget, og tilby eit fullverdig utslag også for damene og andre på hol 9.
Nye utslag hol 3 og 9:
Som de sikkert veit, så er det laga nye utslag på hol 1 og hol 5 for å gi eit betre tilbod til spesielt nyare spelarar. Enkelte meir erfarne damer har ikkje vore like fornøyd med dette, og måla nerma seg grensa for kor mykje ein kunne flytta utslaga på 46 sløyfa.
Me har difor beslutta oss for å flytta tee for 46 sløyfa tilbake til dei opprinnelige på hol 1 og 5, og å oppretta ei ny 44 sløyfe med dei nye utslaga. Klossar, markering på skilt, samt oppdaterte slopetabellar og scorekort skal vera klar i neste veke.
44 utslag hol 1 og 5:
Turneringsesongen er også straks i gang, med tettpakka program utover hausten; Narvesen helg med oppvarming for alle dagen før 3-4.aug, nesten fullbooka damehelg 9-11.aug., og eit oppfriska åpent Vossamesterskap helga etter, kor me saman med vår samarbeidspartner Seimen AS kjem med mange spennande nyheter på premieringsfronten. Meir info om dette i eigne mailar til medlemmene og på vår Facebook side.
Ellers så er banen i kjempegod stand i år, noko både medlemmer og gjestespelarar har vist seg å setta veldig stor pris på, og me håpar på fortsatt tilstrøyming av glade golfarar utover hausten! Velkommen til golf på Voss!
Helge, 26/7-19

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no