God jol og godt nytt år!

No er det jol igjen, og me har snart lagt 2019 bak oss. Det har vore eit gjevande år, med ein fantastisk flott golfbane, og mange hyggelige stunder med våre medlemmer og mange besøkande frå andre golfklubbar.

Me vil takka banemannskapet for at dei har holdt banen i fantastisk god stand gjennom heile sesongen, og ikkje minst alle våre medlemmer, som har stilt opp på dugnad både i klubbhuset og ute på golfbanen!

Og til slutt, ein stor takk til våre sponsorar som gjer det mulig for vetle Voss å ha ein av landets flottaste golfbanar!

God jol og godt nytt år frå styret i Voss Golfklubb!

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no