Resultat Superrunde 6

Igjen veldig god deltaking med 39 spelarar og mange svært gode resultat. Best av alle denne gongen var Terje Vethe med ein fantastisk 36 runde (altså banens par) og -7 som resultat. Dette gav han jo sjølvsagt siger i klasse A. Rett bak i samme klasse på -5 fulgte Nils Bjarne Hommedal og dette hadde også Rune Antonsen som vann klasse B. Randi Espeland Østvik fekk -4 og vann klasse C medan Victoria Sibbern Grønsleth vann klasse E på -1. Resutlat for alle klassar og den svært spanande samanlagtlista føl under:

 

Klasse A:

 

Klasse B:

 

Klasse C:

 

Klasse E:

 

Samanlagt etter 6 av 8 rundar:

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no