Resultat Narvesen Tour 2. august

Mange juniorar var samla på Voss denne helga og søndag var det turnering. Det blei tevla i sju forskjellige klassar og det var til saman 39 deltakarar. Resultata for kvar klasse vart som følgjer:

 

Gutar 16-19 år

 

Jenter 16-19 år

 

Gutar 13-15 år

 

Jenter 13-15

Mixed 13-19

 

Mixed 9-12 år

 

Mixed 6-8 år

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no