Sakliste til årsmøtet

Saksliste til årsmøte 11. mars

1.    Godkjenning av frammøte og stemmeføre

Forslag til teljekorps: Ståle Hesjedal og Kjetil Brusveen

2.    Val av dirigent

Forslag til møteleiar: Ståle Øverland

3.    Val av protokollførar

Forslag til protokollførar: Sunniva Horvei

4.    Val av to medlemmar til å underteikna protokoll

Forslag til underteikning av protokoll:

Terje Vethe

Nils Bjarne Hommedal

5.    Godkjenne innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

6.    Handsame klubben si årsmelding

Gjennomgå årsmelding

7.    Handsame klubben sin rekneskap

Rekneskap for 2021 er presentert som vedlegg 1A-C.

8.    Vedta klubbens budsjett 2022

Budsjett 2022
Inntekter
3200MedlemskontigentKr                     -900 000
3215Inntekter turneringarKr                     -150 000
3219Inntekter spelemidlar/BingoKr                       -70 000
3220Kort innesvingenKr                       -90 000
3440Norsk tipping/GrasrotKr                     -100 000
3900Andre inntekterKr                       -70 000
SumKr                  -1 380 000
 
Utgifter
4***Utgifter turneringarKr                         60 000
6015AvskrivingarKr                         30 000
6560DriftrekvisitaKr                         10 000
6620Rep/vedlikehald utstyrKr                         75 000
6790Rekneskap/eksterne tenesterKr                         30 000
68**KontorkostnaderKr                         40 000
7350Reise/representasjonKr                         30 000
7410Medlemskontigent NGFKr                       130 000
7500ForsikringKr                           4 000
7560ServiceavgiftKr                       900 000
7601LisensarKr                         30 000
7710Deltaking andre stevnerKr                         40 000
77**Bank- og diverse kostnaderKr                           1 000
   
SumKr                   1 380 000
 
InntekterKr                  -1 380 000
 UtgifterKr                   1 380 000
ResultatKr                                 -0

9.    Fastsetje medlemskontingentar for 2023

Forslag frå klubbstyret er å auke med 200 kr på A-medlem. Det vil då bli 5000kr for dei med andel, 6000kr utan andel.

Me ynskjer også fritt spel frå og med 67år/ufør (uavhengig av alder) med medlemsandel 4200kr, og fritt spel frå og med 67år/ufør (uavhengig av alder) utan medlemsandel 5200kr.

Forslag:

A-medlemPris
Fritt spel vaksen med medlemsandel Fritt spel ektefelle/sambuar m medlemsandel Fritt spel frå og med 67år/ufør m medlemsandel5000,- 4200,- 4200,-
Fritt spel utan medlemsandel Fritt spel frå og med 67 år/ufør utan medlemsandel6000,- 5200,-
Fritt spel, student/militær2200,-
Fritt spel, opp til 13 år600,-
Fritt spel, 14 – 20 år1000,-
Fritt spel, 21 – 25 år2500,-
C-medlemPris
Greenfee medlemskap, vaksen1200,-
Greenfee medlemskap, 0 – 20 år600,-
Støttemedlem1000,-
MedlemsandelPris
Vaksen hovudmedlem10000,-
Ektefelle/sambuar7500,-

10.Behandle klubbens organisasjonsplan

11.Behandle innkomne forslag og saker

 1. Sportsplan

Forslag til sportsplan er presentert i vedlegg 2.

 • Refusjonsordning VGK

Klubbstyret har bearbeida ein refusjonsordning som gjer det lettare for medlem å ha oversikt over kva ein kan søke refusjon på. Denne er presentert på siste side i vedlegg 2.

 • Vedta statuttar for Æredsmedlem

Forslag frå klubbstyret:

Statutter for Æresmedlemskap

 1. Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utnevnes kun i helt spesielle tilfeller.
 2. Æresmedlemskap tilfaller den:
  1. Som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben.
  1. Som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom styre, tillitsverv

eller dugnadsarbeid.

 • Æresmedlemskapet er livsvarig, og gir innehaveren alle rettigheter i klubben på lik linje

med hovedmedlemmer med spillerett.

 • Æresmedlemmer betaler ikke medlemsavgift og greenfee til klubben.
 • Forslag til æresmedlem forelegges styret og styret må stå enstemmig bak utnevnelsen.
 • Utdeling av prisar

Diverse prisar skal delast ut.

12.Val

 1. Klubbstyre med leiar, nestleiar, 4 styremedlemmar og 2 varamedlemmar.

Forslag frå valkomite:

Klubbstyre 2022

Leiar:                                Glenn Ove Hovland                   Velges for 2022                            (NY)

Nestleiar:                        Terje Vethe                                  Velges for 2022 og 2023     (NY)

Styremedlem:               Marius Almeland                       Ikkje på val

Styremedlem:               Nils Bjarne Hommedal             Velges for 2022 og 2023     (Gjenval)

Styremedlem:               Kjetil Brusveen                            Ikkje på val

Styremedlem:               Therese Grevle                           Velges for 2022 og 2023    (NY)

Varamedlem:                Ståle Hesjedal                             Ikkje på val

Varamedlem:                Silje Svartveit                              Velges for 2022                            (Gjenval)

 • Kontrollutval med 2 medlemmar og 1 varamedlem.

Forslag frå valkomite:

Kontrollutval 2022

Leiar:                                Oddvar Jansen                            Velges for 2022                            (Gjenval)

Medlem:                         Maria Vestrheim                        Ikkje på val                                 

Varamedlem:                Randi Østvik                                Velges for 2022                            (Gjenval)

 • Valkomite med leiar, to medlemmar og ein varamedlem.

Forslag frå valkomite:

Valkomite 2022

Leiar:                                Sunniva Horvei                           Velges for 2022                            (NY)

Medlem:                         Bjarne Eggereide                        Velges for 2022                            (Gjenval)

Medlem:                         Magnar Grevle                            Velges for 2022                            (Gjenval)

Varamedlem                 Steinar Ure                                   Velges for 2022                             (Gjenval)

Rekneskap

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no