International Pairs 2022

22 lag og då 44 deltakarar på denne turneringa. Resultat vart som følgjer:

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no