Årsmøtet vert 17.mars

Dato: fredag 17. mars 2023
Tid: kl. 18:00
Stad: Voss Gymnas, Storesalen

Saksliste:

 1. Godkjenning av frammøtte og stemmeføre
 2. Val av dirigent
 3. Val av protokollførar
 4. Val av to medlemmar til å underteikna protokoll
 5. Godkjenne innkalling og saksliste
 6. Handsame klubben si årsmelding
 7. Handsame klubben sin rekneskap
 8. Vedta klubbens budsjett 2022
 9. Fastsetje medlemskontingentar for 2023
 10. Behandle klubbens organisasjonsplan
 11. Behandle innkomne forslag og saker
 12. Val
   

Forslag til årsmøte må vera sendt til styret/klubben på klubb@vossgolf.no seinast 2 veker før årsmøte, dvs. seinast 3. mars, kl. 18.00.

Fullstendig saksliste og sakspapir vil være tilgjengelig på heimesida innan fredag 10. mars, kl. 18.00 og sendt ut på nyhetsbrev til medlemmane.

Voss, 12. februar 2023
Styret i Voss Golfklubb

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no