No livnar det i lundar….

Det skjer ting på golfbana⛳️

Innesvingen er stengt ned for sesongen. Drivingrangen er åpna og idag starta greenkeepers med pipelufting av greenar. Då e da berre å venta på høgare temperatur slik at graset veks fort so fy. 😉🙂

So langt har green 2, 3 og 5-8 blitt pipelufta og tre autoriserte skogtrimmarar driv på med tynning bak gjerde på driving range👏🏼👏🏼

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no