Årsmøte 2024

Dato: Torsdag 21. mars 2024
Tid: kl. 18:00
Stad: Voss Gymnas

Saksliste:

 1. Godkjenning av frammøtte og stemmeføre
 2. Val av dirigent
 3. Val av protokollførar
 4. Val av to medlemmar til å underteikna protokoll
 5. Godkjenne innkalling og saksliste
 6. Handsame klubben si årsmelding
 7. Handsame klubben sin rekneskap
 8. Vedta klubbens budsjett 2024
 9. Fastsetje medlemskontingentar for 2025
 10. Behandle klubbens organisasjonsplan
 11. Behandle innkomne forslag og saker
 12. Val
   

Forslag til årsmøte må vera sendt til styret/klubben på klubb@vossgolf.no seinast 2 veker før årsmøte, dvs. seinast 7. mars, kl. 18.00.

Fullstendig saksliste og sakspapir vil være tilgjengelig på heimesida innan torsdag 14. mars, kl. 18.00 og sendt ut på nyhetsbrev til medlemmane.

Voss, 20. februar 2024

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no