Sakspapir til årsmøtet

Alle må hugse å betale medlemskontigenten før møtet. Årsmøtepapir ligg som vedlagt wordfil og rekneskap ligg som pdf-filer. I tillegg ligg det nedst på sida ei vedlagt wordfil frå Banekomiteen sin årsrapport. Vel møtt til årsmøtet torsdag 21.3 kl 1800 på Voss Gymnas.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no