GOLFBANEN OPNAR 3.MAI

Då er det klart for baneopning med sommargreenar 3.mai. Det vert litt begrensa opningstid no i starten for at det ikkje skal bli for mykje belastning på bana. Det vert difor berre mogleg å bestilla starttid mellom kl 10.00 og 17.00. Alle MÅ bestilla tid i golfbox før spel. Kan i samme slengen også reklamere for gimmie-appen som er eit veldig lett verkty for å bestilla starttid.

Ps! Ta hensyn til «brune» parti på bana. Spesielt på greenane prøver me å minst mogleg bruke desse partia.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no