Resultat oppvarming til Narvesen Tour

Heile 41 spelarar påmeldt til denne oppvarminga før Narvesen Tour søndag 4.august. Det blei spelt i heile 6 klassar og resultata for kvar klasse føl under:

 

Klasse A:

 

Klasse B:

 

Klasse C:

 

Klasse D:

 

Klasse E:

 

Klasse: 9 hol

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no