Takk til våre sponsorar!🙏

Me er så heldige på Voss å ha ein golfbane til fleire titals millionar, til glede for våre medlemmer og gjestespelarar, men også for næringslivet på Voss generelt, og reiselivet spesielt. Å oppretthalda standarden me ynskjer kostar imidlertid pengar – mykje pengar! Kontingent frå knapt 400 medlemmer er ikkje i nærheten av å dekka desse kostnadene.

Økonomien har difor gått i bølgedaler, og seinast i 2016 var me i ein kritisk økonomisk situasjon. Dette har me greid å komma oss ut av med å halda kostnadane nede, og samtidig skapt nye inntekter frå bubil parkering, arrangement etc. Og ikkje minst; Me har fått inn mange nye sponsorar, som me ikkje hadde greid oss utan i sesongen i fjor, med store skadar på banen, og derav reduserte inntekter frå greenfee, samtidig som me fekk store ekstrakostnader.

Me har no ein god sesong bak oss, med rom for investeringar i framtida, men det er ikkje desto mindre på sin plass å igjen takka våre gode sponsorar som gjer driften av banen mogleg også med dårlege år innimellom! Utan dei så hadde me rett og slett ikkje hatt nokon golfbane, og det er difor utrulig viktig at me alle støttar opp om dei som støttar oss!

Me i banen brukar difor sponsorane ved alle våre innkjøp, enten det er Seimen på nybygg, Elkjøp for kvitevarer, Voss Kommunikasjon for tele/data, eller Coop og Rema 1000 for mat og drikke. Og me anbefaler dei alltid for våre gjester: Kontaktar nokon oss om overnatting så anbefaler me Fleischer, Store Ringheim eller Voss Resort, og spør dei om ein god kafe så er me så heldige å ha ei endå lenger liste å anbefala frå.

Og her kjem også den enkelte av oss inn; Legg merke til kven som støttar oss, og bruk dei så mykje de kan, enten du skal bygga hus, dra på golftur, handla mat, elektronikk og bil, eller treng ein trygg og solid lokal bank! Lista er lang, kvaliteten er høg, og det er desse som sikrar at banen består, og skal bli betre og betre for kvart år framover!

Du finn alltid oppdatert sponsor oversikt med direkte link under sponsorar på heimesida vår HER.

Dei støttar oss, og me støttar dei! God handel!

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no