Innkalling årsmøte 2020⚖️ (oppdatert med årsmelding)

Dato: Fredag 28. Februar 2020
Tid: kl. 19:00
Stad: Voss Golfklubb, klubbhuset Nedkvitne

Saksliste:

1. Godkjenning av frammøtte og stemmeføre
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Val av møteleiar, referent og to personar til å underskrive protokoll
4. Handsame klubben si årsmelding
5. Handsame klubben sin rekneskap
6. Handsame innkomne forslag
7. Fastsetje medlemskontingent for 2021
8. Vedta Budsjett 2020
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Val

Styret i Voss Golfklubb

Lenkje til årsmelding

Lenkje til meir detaljert sakliste (årsmøteinnkalling)

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no