Dugnad på banen⛳️💪

Me minner om at det vert dugnad på golfbanen tysdag 23. juni kl. 17.00.

Arbeid som skal gjerast er å fjerna kratt og pas som veks opp langs vegar og randsonen av banen. Vi treng folk som kan handtera bensindrevne ryddesager, Frode har 3 stk. som vi kan disponere. Elles må dei som har slikt utstyr ta det med. Det er og behov for folk som kan gå med ryddesaks.

Då ein del nok kjem rett frå jobb, og for å sikra at alle er fulle av energi til dugnaden så serverer me lapskaus og saft til alle som skal vera med frå kl.1630. Velkommen!🤗

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no