Resultat GGG

Golf, grilling, Greensome eller eventuelt i ei anna rekkjefølgje er ei fin sosial turnering som vert avholdt i slutten av juni. I år ingen unntak og vinnarane av greensomen vart Heggland/Grasdal og Nilsen/Nilsen. Begge på -2. Kven som vann golfen og grillinga har me dessverre ikkje noko svar på, men resultata til dei 24 para som stilte til start vart som følgjer:

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no