Dugnad Equinor hyttene

DUGNAD MANDAG 12. APRIL

Det nærmar seg den årlige utvasken av Equinor hytter. Ta gjerne med vaskeklutar, mopp etc, og så har me det meste av vaskemiddel i hyttene. Denne dugnaden gir eit årlig svært viktig tilskot til driften av golfbanen, så me håpar på godt oppmøte for å vera med på å sikra oss desse viktige inntektene no i oppstarten av sesongen. Det er 4 leiligheter som skal vaskast, så fint om familie/venner tar kvar si leilighet, så avtal gjerne med 2/3 andre om eit tidspunkt som passar. Me ynskjer helst at alt blir gjort på mandag, men om det passar bedre for nokon tirsdag – skal me få dette til.

Meld ifrå kva dag/tidspunkt som passar til:

Sunniva Horvei -92618321

Anna Gjeraker – 98844343

Me håpar så mange som mogeleg melder seg, slik at me slepp å ringe rundt!

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no