Viktig turneringsinfo!

Klubben har prata med Karlsen i NGF. Han stadfestar at kommunegrenser trumfar medlemskap når det gjeld turneringar for vaksne. Det vil seia at komande Superrundar og Opningsturnering til helga kun er opne for medlemmar busett i Voss Herad. I referat frå styremøte kom me i skade for å opna for eigne flightar for utanbygdarar: Me seier oss leie for det 😢 Nye retningslinjer er venta straks over 17.mai. Me vonar då at noverande restriksjonar vert letta på. Inntil då: FOOOORE🏌️

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no