Resultat Superrunde 4

Heile 42 spelarar denne gongen og deltaking i alle klassar! Svært jamnt i alle klassar og aller best i dag var Kjetil Beusveen og Sondre M Hovland i klasse E som begge hadde -4. Kjetil forran på lågare hcp. Mattis Kaldenbach i same klasse hadde dagens tredje beste score på -3. Mikkel Sætre Svartveit  var einaste deltakar i klasse D og fekk til ein kjempescore på -2. I klasse C var det tre spelarar på -1. Rekkjefølgja vart då; Ingeborg Hovland, Silje Svartveit, Ingrid Laurhammer Fagnastøl. I  klasse B der det var heile 17 deltakarar var det også tre stykk øvst med lik score -2. Rekkjefølgja her vart då; Geirr Faganstøl, Terje Lid, Nils Istad. I klasse A var Alvar Fjellanger best på -1 og Håkon Seim fulgte tett bak på par. Ein flott dag på golfbana og under føl resultatlista for alle klassar samt nokre bilder.

 

Klasse A:

 

Klasse B:

 

Klasse C:

 

Klasse D:

 

Klasse E:

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no