Referat årsmøtet 2022

Årsmøtet i år var 11.mars og her kjem endeleg referatet frå møtet. Sjølv om det kjem fram i referatet så vil me nemne at det vart utdelt ærespris til Svein Klette, dugnadspris til Jon Grevle og stipend frå Voss Golfbaner til Ingeborg Hovland på kr. 20 000,-. Bilete av dei tre som mottok desse prisane kan de sjå over. Referatet frå møtet kan du lese under her eller laste ned pdf-fila.

 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no