Superrunde 2

Sjølv med storkamp i Prestagardsmoen stilte det 25 til start på årets andre Superrunde. Det må være lov å seie er godkjent. Deltaking i 4 klassar denne ettermiddagen og i klasse A var det Nils Bjarne Hommedal som stakk av med sigeren etter at han spelte dei 9 hola på sitt par. i klasse B fann vi dagens beste score der Paul Amundsen gjekk på -3. I klasse C var Anna Gjeraker best på +2 og I klasse D var Mikkel Sætre Svartveit åleina i klassen, men gjekk ein fin runde på +8

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no