Medlemsmøte etter årsmøtet 17.3

Etter årsmøtet vert det medlemsmøte med info om 25-årsjubileet, turneringer og banekomiteen informerer litt om planer framover.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no