Referat frå årsmøtet 2023

Her er referat/protokoll frå årsmøte 17.mars. Vedlagt som vedlegg 1 er og revidert budsjett. Når det gjeld sak 11.1 om hyttemedlemskap har klubben gått for kr. 3000,- sålenge ein betaler min. 6000,- kr. i anna klubb/heimeklubb. 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no