VTG-kurs i år

Mens me ventar å våren og at bana skal bli grønn så kan det være greitt å opplyse om når årets VTG-kurs vil finne stad. Dette er dei planlagte datoane for i år:

Kursdatoane for 2023:

  • 8., 10. og 11.mai
  • 27.mai og 28.mai
  • 5., 7. og 8.juni
  • 15. og 16. juli
  • 7., 9. og 10. august

Det kan sjølvsagt bli endringar her i forhold til få/mange påmelde. Dersom det er ynskjer utanfor desse tidene så ta kontakt med klubben. For meir info om VTG sjå HER.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no