Corona reglar Voss Golf⛳️

Helsedirektoratet har i samarbeid med Norges Idrettsforbund godkjent sportslige aktiviteter med dei begrensningar som gjeld på øvrige område i samfunnet, herunder spel på golfbanar. Det er imidlertid klare og tydelige restriksjonar, og her er retningslinjene som skal følgast på Voss Golfbaner:


Ytterligare info om retningslinjene frå NGF ligg HER. Som de ser så gjeld reglane spel på sjølve golfbanen, og bestemmelsane for bruk av driving range kan bestemmast lokalt. Voss Golfbaner har bestemt følgande reglar for bruk av driving range:

Nedanfor fylgjer reglar for handicap regulerende rundar:

Dei generelle reglane om 2 meter mellom personar gjeld sjølvsagt også på driving range, og vert overholdt med 1 spelar i kvar bås. Vidare skal alle bestemmelsar om max 5 personar samla i kvar gruppe, og alle instruksjonar om reingjering i og ved klubbhus og driving range følgast.

Me vil understreka at det er svært viktig at alle følger dei restriksjonane som er innført for å unngå smitterisiko, og for at ikkje beslutningen om åpne golfbanar vert reversert!

Helge 7/4-20

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no