Åpning av driving range⛳️

Fornøyde dugnadsfolk ser at me er i rute for ein tidlig baneåpning, og me har i dag bestemt at driving range åpnar LØRDAG 11.APRIL KL.1200. Resten av banen er planlagt åpna i påfølgande veke, og me kjem tilbake med dato for dette rett over påske🏌️‍♀️

Me vil minna om reglar for bruk av golfbanen under Corona, herunder nye reglar for driving range HER. Utlånskøller er difor tatt bort, renserutinar er innført, og dei generelle bestemmelsene om avstand mellom personar gjeld sjølvsagt også på driving range🏌️‍♂️

Velkommen til ein ny golfsesong på Voss Golfbaner!🏌️‍♀️⛳️🏌️‍♂️

Helge 9/4-20

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no