Covid-19 Modifiserte reglar, og lokale reglar Voss Golf

Nedanfor følger dei av NGF modifiserte golfreglane ved handicaptellande rundar og klubbturneringer i f.m Covid-19, samt lokal regel vedrørande ballplassering i bunker, innført på Voss Golf. Midlertidig lokal regel gjeld frå i dag, 15.mai 2020, og inntil annan beskjed vert gitt.

Helge, 15/5-20

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no