Ekstraordinært årsmøte

Forslag til Ekstraordinært Årsmøte Voss Golfklubb 2020

Fra: Andreas Oppedal

Tittel på forslag: Endring av lovverk Voss Golfklubb

 

Det vart oppdaga feil i lovverket i forbindelse med ekstraordinært årsmøte.

NIF har gjort det ulovleg å krevje dugnadsavgift, det vert derfor endring i Voss Golfklubbs lovverk.

Endring i $26 medlemskontingent og avgifter:

 

Gjeldande regel pr.14.12.2020:

  • 26 Medlemskontingent og avgifter

(1)       Medlemskontingenten fastsettast av årsmøtet og betales forskotsvis

(2)       Andre avgifter/eigenandeler kan krevjast for deltaking i klubbens aktivitetstilbod (Dugnadsavgift)

(3)       Den som ikkje seinast 31.desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan sjåast på som medlem i same kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgjande år.

 

Ny regel pr 31.12.2020:

  • 26 Medlemskontingent og avgifter

(1)       Medlemskontingenten fastsettast av årsmøtet og betales forskotsvis

(2)       Andre avgifter/eigenandeler kan krevjast for deltaking i klubbens aktivitetstilbod

(3)       Den som ikkje seinast 31.desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan sjåast på som medlem i same kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgjande år.

 

Fyllingsdalen, 14.12.2020                                                                                              Andreas Oppedal 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no