Senior simulator turnering⛳️

Seniorgruppen +50 år starter opp med simulatorturnering for herre og dame. Påmelding i Golfbox.

Første turnering blir onsdag 6. Jan 2021. Max 16 spillere på denne turneringen. Det blir satt opp venteliste. Det vurderes å spille turneringen over 2 dage, ved stor interesse.

Start kl. 09.00, kl. 11.00 og kl. 15.00. Det spilles på simulator 1 og 2, med 2 spillere på hver simulator. Turneringen spilles som slagspilturnering, brutto/netto. Turneringen er ikke handikapregulerende. Det spilles med full handikap (Prøve).

Ved oppstart av simulatoren legges inn Stroke m/HCP som spilleform. Gjeldende Hcp legges inn simulatoren uten desimal, handikapet rundes opp ved desimal 5 og rundes ned ved desimal 4.

​Påmelding i Golfbox, startliste blir trekt i Golfbox 

Turneringen spilles på Kapalua Bay, Stroke m/HCP 

Det blir ingen turneringsavgift og ingen premier. Det kan likevel bli aktuelt å premiere vinneren av turneringen med sponsor premier.

For spillere uten fritt spill på simulatoren gjelder betalingssatser pr spiller pr time. Se oppslag i klubbhuset.

Scorekort skrives ut og leverast signert til Finn Rasmussen.

Neste turnering er planlagt onsdag 20. januar. Det vurderes å sette opp Order of Merit

Viser til Voss Golfklubb og Voss Golfbaner sine retningslinjer vedrørende smittevernstiltak ved bruk av simulatoren i klubbhuset. Se oppslag.

Opplysninger hos Finn Rasmussen mobil 91685690.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no