Stenging simulatorar

Det har komme ein del spørsmål til golfbanen om simulatorene i f.m dei innskjerpa reglane som begrenser organisert innendørs aktivitet, spesielt då både treningssenter og golfsimulatorar i fleire andre klubbar er åpne for uorganisert spel.

Golfklubben som eig simulatorene har bestemt at desse skal vera stengt for all bruk, både organisert og uorganisert, inntil vidare fram til 18.jan. Spørsmål omkring dette bes retta til klubben ved andreas_oppedal@hotmail.no eller tlf 489 97702.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no