Åpning av simulator

Etter ny oppdatering frå golfforbundet angåande korona og simulatorspel har me valgt å åpna simulatorane igjen, framleis med begrensing på 2 personar pr simulator.

Det vert ikkje arrangert juniortrening, damedag eller anna organisert spel før myndighetene kjem med nye reglar. Forhåpentligvis blir dette mulig etter 18. januar.

 

Husk å følge gjeldande reglar og anbefalingar frå Helsemyndighetene: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

Viktig at ein har fokus på god håndhygiene i simulatorrommet og ellers i klubbhuset, då det er mange kontaktflater.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no