Bestilling bagboder.

Me har no tatt ein endelig beslutning om å setta i gang bygging av ny bagbod med personlige skap, og forventer ferdigstilling i løpet av april. Utforming og plassering av bygget er i henhold til tidligare INFO.

Me har bestemt oss for å gå for kun to størrelsar; 80×80 og 80×120 cm. Pris for type A skap str 80×80 på plan 2 vert imidlertid den samme som me antyda for 60×60 skapa. Dette då det ikkje er mulig å trilla oppslått tralle inn, slik det er til dei øvrige skapa.

Det vert totalt 69 skap, og nedanfor følger prisliste, og tegningar med nummererte skap av dei forskjellige typane:

Type A: 80 x 80 cm, plan 2, med romslig plass til bag og tralle. Pris kr.900 pr år.

Type B: 80 x 80 cm, plan 1, med plass til dei fleste typar traller utslått. Pris kr.1200 pr år.

Type C: 80 x 120 cm, plan 1, med plass til elektrisk tralle utslått. Pris kr.1500 pr år.

Det vert mulighet for lading av batteri til elektrisk tralle, men korleis dette vert utforma er ikkje bestemt.

Me startar no forhåndsbestilling av skap, kor de som er tidlig ute får første mulighet til å velga skap type og evt skap nr ved å senda bindande bestilling og betaling.

Send ein mail til post@vossgolf.no eller sms 957 19948, kor du oppgir ditt navn, skaptype, og evt skap nr hvis du har spesielle ønske om det. Når du har betalt på Vipps #141899 så får du ein bekreftelse med ditt skap nr. Hvis du ikkje har Vipps må du kontakta oss og avtale betaling.

Når klubbhuset åpnar kan ledige skap bestillast og betalast der, men hvis du vil sikra deg skapet du ønsker så vil me anbefala bestilling no.

Merk at dei gamle brakkene som er i bruk no skal fjernast, og det vert ikkje lenger mulighet til å lagra golfbagar og utstyr der. Meir info om når utstyr lagra her må fjernast kjem når ny bagbod er klar for innflytting.

Helge 26/2-21

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no