Dagleg leiar gjev seg

Informasjon  frå Voss Golf

Styret i Voss Golfbaner AS  vil med dette få  med-dele at vår daglege leiar i Voss Golf Veslemøy Christina Hetløen diverre  har sagt opp stillinga si som dagleg leiar i Voss Golf, og er per i dag ute av drifta.

Veslemøy avspasere no opptent overtid fram til ho sluttar i stillinga den 1. oktober 2021.

Styra i klubb og driftsselskap  takkar Veslemøy for den gode jobben som er gjort av ho for Voss Golf og ynskjer ho lukke til vidare.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no