Medlemsmøte 5.oktober

Medlemsmøte på Ringheimskafeen torsdag 5, okt. kl. 19.00. 

Saker :

1   Oppsummering av året 2023

turneringer, drift av kafe, dugnader.

2 Trackman simulator.

3 Info frå banekomite, sjå vedlegg.

4 Spørsmål frå salen.

Det vert lett servering. (klubben betaler). Påmelding må gjerast HER dersom ein ynskjer mat og påmeldinga må være gjort innan 4.oktober kl 12.

mvh

Klubbstyret

Vedlegg:

Banekomitéen orienterar

No som hausten kjem er det tid for å reflektera og bedømma det som er gjort på banen i år. Vi har og ein plan på kva som skal skje framover i vinter og vår, og på noko lenger sikt.

Me har sett opp følgjande punkt me ønskjer å orientera om og gjerne ha ein dialog kring:

 • Kva har banekomiteen, med god støtte frå “*grasgutane”, bidrege med i år?
 • Korleis bedømmer me status på banen i 2023?
 • Har me aktivitetar for kommande vinter og vår?
 • Kva kan vera aktuelle tiltak på banen for sesongen 2024?
 • Og ein liten forsmak på kva ein langtidsplan kan innehalde

Og så vil me orientera om korleis me ønskjer å arbeida med aktivitetar for banen:

 • Korleis me jobbar frå idé til godkjent tiltak, gjennomføring og evaluering i ettertid?
 • Korleis skal me prioritera når me har klare avgrensingar på pengebruk?
 • Prinsipp me ønskjer å etterleve
 • Vi ønskjer god kommunikasjon, openheit og godt samarbeid. Korleis kan me få det til?

Ofte når me diskuterer tiltak må me sjekka av mot desse to spørsmåla:

 • Kva er eit godt golfhol? og
 • Kva er ein god bane?

Me skal prøva å gi nokre svar på det innimellom. Me ønskjer innspel og tilbakemeldingar på alt kring banen. Kanskje får me reaksjonar allereie no på medlemsmøtet – men det viktigaste er korleis me kan ha ein god dialog mellom komiteen og medlemmene gjennom heile året

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no